Regelgeving Malle Roleplay

Welkom bij de regelgeving van Malle Roleplay
Indien je op de server speelt, dan moet je natuurlijk weten wat bij ons mag en niet mag.

Laatste Revisie: 28/01/2024 – 19:47
Aanpassingen:
“Artikel 1 & 40 ” gewijzigd van positie.

Straf Categorieën

Wie de regels overtreed zal een straf ontvangen, deze straf wordt bepaald aan de hand van de vaste straffen categoriën.
De categorieën worden duidelijk boven het artikel voorgesteld.

Categorie 1

 • Je krijgt een officiële waarschuwing

Categorie 2

 • Je krijgt een officiële waarschuwing.
 • Je krijgt een tijdelijke ban van 2 uur lang.

Categorie 3

 • Je krijgt een tijdelijke ban van 1 dag lang.

Categorie 4

 • Je krijgt een tijdelijke ban van 3 dagen lang.
 • Je hebt een kans dat je op een ontzegging van de inwonersrol. Dit wil zeggen dat je opnieuw zal moeten intaken.


Categorie 5

 • Je krijgt een tijdelijke ban van 1 week lang.
 • Je burgerrol wordt je ontzegd.


Categorie 6

 • Je krijgt een permanente ban, maar je kan wel een unban aanvragen via de support discord.
 • Je wordt verplicht opnieuw een intake af te leggen. Een gegarandeerde ontzetting van de inwonersrol dus.

Categorie 7

Je krijgt een permanente ban.

Categorie 8

Een permanente ban en een ontzetting van de Discord-Servers via een Discord-ban

Artikelen

Artikel 1 – Minimum leeftijd

Ontzegging van inwonersrol

Wie in de stad wil “wonen” zal vanaf heden minstens een leeftijd van 16 jaar moeten hebben.

Wie onder deze leeftijd is op moment van invoering nog altijd welkom zolang je de inwonerrol hebt. (D.w.z. dat wanneer je inwonerrol ontnomen wordt, dat dit het einde betekend binnen de stadsgrenzen van malle zolang je geen 16 jaar bent.)

Indien de minimumleeftijd niet wordt gerespecteerd bij de aanmaak van een intake-ticket, wordt deze per direct gesloten.

Uitzondering:
Indien je 15 jaar bent en binnen 6 maanden nog 16 zal worden. Dan is het mogelijk om een uitzondering aan te vragen op vrijwillige basis, indien u kan bewijzen dat u 16 zal worden.
Vergeet niet: Wij verplichten niemand om privé gegevens te delen, dit dient gedaan te worden uit pure vrijwilligheid. (Wel vragen wij om eventuele foto’s van het aangezicht, eventuele achternaam, geboorteplaats, … te blurren of onleesbaar te maken.)

LET OP

Wanneer wij er achter komen dat er gelogen wordt over leeftijd (bijvoorbeeld vertellen dat je 17 bent als 13-jarige) worden per direct geweigerd of wordt van de inwonerrol afgehaald.


Artikel 2 – Exploits (van Bugs)

Categorie wordt bekeken per situatie

Dupliceren van items in de stad.

Wallglitchen / Doorglitchen, met een emote door een muur/deur glitchen (om te ontsnappen).

Handelingen uitvoeren terwijl je dood bent.

Reloggen in een RP

Iets waar je achterkomt dat niet officieel is veranderd (officieel = aangegeven in updates) gebruiken in eigen voordeel, zonder dit te melden.

(Dit zijn maar enkele voorbeelden, dit wordt per geval bekeken door STAFF)

Artikel 3 – IRL Traden

Categorie 7

Het verkopen/kopen van items, wagens of andere zaken in game met IRL geld is verboden.

Artikel 4 – Meerdere Karakters

Categorie 5

Het is verboden om een tweede karakter te maken om dan vervolgens geld te geven voor op uw ‘main account’, dit is ten alle tijden verboden.

Het is ook verboden om op die manier jezelf te spoofen (unban te geven) zodat je op de server nog steeds kan spelen op een ander account.

Wanneer je een whitelisted job hebt is het verboden een crimineel karakter te hebben. (uitzonderingen dienen aangevraagd te worden via support ticket)

Artikel 5 – (Starters) Geld

Categorie 5

Het is niet toegestaan om vrienden te gaan contacteren en vervolgens hun te vragen om hun startersgeld af te geven.

Artikel 6 – Bedreigen

Categorie 8

Het is ten strengste verboden om een burger / Stafflid te bedreigen of te intimideren met oa. een DDOS aanval, bekendmaken van persoonlijke gegevens, ect.

Artikel 7 – Fail RP

Minimumstraf: Categorie 1

Een RolePlay scenario vermijden met ernstige verwondingen , door bv te doen alsof er niets aan de hand is na een aanrijdingen.

Ongepaste emotes spammen

Onderwater bellen of praten in de porto

Onjuist gebruik maken van een menu tijdens scenario’s. 

Als je beschoten wordt in je been, is het niet de bedoeling dat je verder loopt.

Mensen cuffen en achterlaten of mensen cuffen als je zelf gecuffed bent is niet toegelaten.

(Dit zijn maar enkele voorbeelden, dit wordt per geval bekeken door STAFF)

Artikel 8 – Powergaming

Categorie 1 – 4

Het opzettelijk veranderen van een scenario door onrealistische componenten toe te voegen, waardoor het voor de andere partij niet realistisch te spelen is.

Het vluchten in je appartement tijdens een scenario.

Gebruik maken van het HOME menu waarbij ID’s worden getoond om spelers te vinden.  

Het toepassen van emotes, zoals F4-menu, is niet toegestaan wanneer je beschoten wordt –> emote abuse.

Het liggen achter een muur om in third person te kunnen kijken en niet op te vallen.

Het gebruiken van “/me bind vast” om er voor te zorgen dat iemand ‘vastgebonden’ zou zijn. (Handboeien zitten voor een reden ingame!)

Artikel 9 – Karakter Breken / OOC Praten

Categorie 1

Het is niet toegestaan om je karakter te breken in een actieve RP. Alles onder Out Of Character valt hieronder.

Ook woorden als “staff”, “broodje”, “tickets”, “refund”, “bug”, … zijn niet toegestaan!

Artikel 10 – Copbaiten

Categorie 1

Het doelbewust uitlokken van reacties van ambtenaren in functie zonder hier verdere RP aan te willen verbinden.

Artikel 11 – No Value Of Life (NVOL)

Categorie 4

Het niet luisteren / meewerken terwijl er een wapen op je gericht staat, ongeacht of je in een auto zit of niet, je dient direct gehoor te geven en mee te werken.

Het indrukken van de noodknop terwijl er een wapen op je gericht staat.

Wegrennen terwijl er een slag-, stoot- of steekwapen op je gericht staat binnen de afstand van fluisteren. Wanneer dit buiten afstand van fluisteren staat, mag je wegrennen.

Het ondernemen van acties zoals een wapen trekken terwijl er iemand naast je staat met een wapen in de hand die recent werd gericht.

Met een voertuig expres het water in rijden/springen.

(Dit zijn maar enkele voorbeelden, dit wordt per geval bekeken door STAFF)

Artikel 12 – New-Life Rule

Categorie 1

Wanneer een speler in een roleplay scenario is doodgegaan, dient een speler alles te vergeten uit dat scenario.

Een speler kan niet meer deelnemen in hetzelfde scenario in de daaropvolgende tijd. Ditzelfde geldt voor een scenario verdeeld over meerdere dagen.

Mocht je dood gaan tijdens een gang war door andere omstandigheden, dan mag je tijdens de betreffende war niet meer deelnemen.

Het is ook niet toegestaan iemand anders te doen herinneren aan het scenario waarin het karakter stierf.

E-spieren is verboden in een lopende RP.

E-spieren is verboden wanneer er ambulance aanwezig of onderweg is.

Artikel 13 – Microfoon

Categorie 1 – 2

Iedere speler dient een werkende microfoon te gebruiken in de stad.

Indien een microfoon niet werkend is, dient een stafflid te allen tijde mogelijkheden te zoeken om de persoon in kwestie te kunnen bereiken.

Wanneer de speler in kwestie kan bewijzen dat de microfoon weer werkende is, krijgt de persoon in kwestie een unban.

Anderen mogen geen last hebben van jou achtergrondgeluiden (gebruik push-to-talk kan noodzakelijk zijn).

Het gebruiken van een vaak veranderende voice changer zonder het doen van onderwereld activiteiten is niet toegestaan.

Het gebruiken van een soundpad is niet toegestaan tenzij hier goedkeuring voor gekregen is door STAFF.

Speciale eenheden van de politie mogen gebruik maken van een voice changer.

Artikel 14 – Earrape

Categorie 1 – 2

Onnodig hard roepen of veel lawaai maken dat niet te verdragen is voor andere burgers.

Artikel 15 – Vehicle Death Match (VDM)

Categorie 3

Willekeurig een wagen gebruiken als wapen met het oog op verwonden of doden van andere burgers.

Willekeurig een wagen gebruiken om andere wagens te beschadigen zonder verbonden RP.

(Een stafflid kan de keuze maken om afhankelijk van de mate van VDM af te wijken om een hogere straf op te leggen)

Artikel 16 – Random Death Match (RDM)

Categorie 3

Willekeurig aanvallen of doden van andere burgers zonder de nodige RP

(Een stafflid kan de keuze maken om afhankelijk van de mate van RDM af te wijken om een hogere straf op te leggen)

Artikel 17 – Metagaming

Categorie 3

Informatie verkregen buiten het karakter om (alle informatie die niet verkregen is door jouw karakter binnen Malle RP) mag niet gebruikt worden door het karakter, denk daarbij aan info die je via discord verkregen heb, buiten de daarvoor bestemde kanalen.

Het praten in call tijdens een scenario zal als metagamen worden gezien. Wanneer je met meerdere mensen op Malle RP speelt is het verplicht om jezelf te muten tijdens scenario’s.

Het versturen van in game informatie in de Malle onderwereld discord wordt gezien als meta.

Het gebruik van “/ooc …” in-game om informatie te vragen of boodschappen over te brengen.

Artikel 18 – GTA Style Driving

Categorie 1

GTA Stunt jumps nemen in RP scenario is verboden.

Offroad rijden zonder offroad-banden is verboden

Het gebruik maken van obstakels om zo ergens overheen te jumpen of op te komen met je voer-/vaartuig in RP is verboden.

Jumps nemen van onrealistische hoogten is verboden in RP scenario.

Artikel 19 – Kleding van Overheid Dragen

Categorie 1 – 3

Het dragen van overheidskledij is verboden.

Atikel 20 – Combatloggen

Categorie 4

Het is verboden om tijdens een scenario het spel af te sluiten en/of te verlaten. Wanneer dit onbedoeld (disconnect) gebeurt heb je 5 minuten om terug te keren naar het scenario en ben je zelf verantwoordelijke om via Discord de andere personen betrokken in de RP op de hoogte te stellen.

Wanneer men in een scenario zit dient men het scenario af te maken.

Indien echt niet anders kan en je moet echt vertrekken, moet dit overlegd worden met de betrokkenen in dit scenario.

Het verlaten van de stad, nadat je karakter overleden is wordt gezien als combatloggen.

Artikel 21 – Stream Sniping

Categorie 3

Het gebruiken van informatie vanuit streamers/content creators wordt gezien als stream sniping.

Artikel 22 – “/report” gebruik

Categorie wordt bekeken per situatie

Reports dienen duidelijk verwoord te zijn. Wees altijd zo volledig mogelijk.
Er komt geen hulp wanneer je de volgende uitspraken maakt: staff kom eens , staff ik heb een vraag , …

Maak geen reports aan voor onnodige redenen.


Artikel 23 – Spammen

Categorie 1

Wanneer je meer dan 3 reports binnen 10 seconde achter elkaar verstuurt valt dit onder spammen.

Onder spammen wordt ook verstaan het continu herhalen van berichten in /me.

(Dit zijn maar enkele voorbeelden, dit wordt per geval bekeken door STAFF)

Artikel 24 – (Stem)herkenning

Categorie 1

Indien een speler gebruik maakt van een masker en een voice changer (of duidelijke beïnvloeding van eigen stem) is het niet toegestaan om deze persoon te herkennen.

Let op!:

Indien je enkel een voicechanger gebruikt kan je aan de hand van gezichtsherkenning worden herkend.

Indien je enkel een masker gebruikt kan je aan de hand van je stem worden herkend.

Op basis van kledij kan er een vermoeden van herkenning optreden en kan hier een verdere RP aan verbonden worden zoals bv politie die je meeneemt voor ondervraging (na eventueel een melding van burgers)

Artikel 25 – Oplichten en/of Scammen

Categorie 1

Het beroven en oplichten van spelers is toegestaan vanaf 2 politieagenten.

Op een bovenwereld gerelateerde scam zit een limiet van €3.000.

Wanneer je een voertuig koopt, ben je zelf verantwoordelijk om te controleren of de aangeboden upgrades van toepassing zijn bij het uitwisselen van het geldbedrag en de auto, dit zal via Benny’s moeten gebeuren.

Het uitlenen van bezittingen is op eigen risico. Hier refunden we niet voor (er vindt ook geen refund/transfer plaats, wanneer iemand verbannen is.)

Artikel 26 – Ontvoering

Categorie 1

Het ontvoeren van burgers is toegestaan vanaf minimaal 2 politie-agenten in dienst.

Een agent mag pas ontvoerd worden vanaf 4 agenten. Er moeten dus altijd 3 andere agenten in dienst zijn voordat je 1 agent mag ontvoeren.

Een persoon mag je maximaal 100 minuten ontvoeren.

Artikel 27 – Fouilleren

Categorie 1

Je kunt alleen iemand fouilleren wanneer je in bezit bent van een wapen en de andere persoon via een correcte RP hebt geboeid of wanneer deze zich heeft overgegeven met handen in de lucht.

Artikel 28 – Ambulance

Categorie 1 – 2

Het is niet toegestaan om een ambulancemedewerker te vermoorden zonder geldige RP

Het is verplicht mee te werken met de roleplay van een ambulancier.

Meldingen naar een overheidsinstantie dienen te allen tijde realistisch te zijn. Je dient minimaal te melden wat je ziet, wat er is gebeurd en waar je bent .

Het is verboden om te herrijzen als er ambulance aanwezig is op plaats delict.

Ambulancemedewerkers hebben te allen tijde het recht om je dood te verklaren als je door verwondingen/situaties dood zou moeten zijn.

Artikel 29 – NPC Skins

Categorie 3

Het is verboden een NPC-skin te gebruiken

(Wie perongeluk een skin neemt, kan altijd een “/report …” aanmaken.)

Artikel 30 – Winkelovervallen

Categorie 1

Het is niet toegestaan om direct na een overval weg te rijden, dit maakt het makkelijker om RP te bevorderen. Het is niet de bedoeling dat u wacht tot de politie arriveert, maar het is wel de bedoeling dat de politie een kans krijgt om tot daar te rijden. Hou rekening met de locatie van de winkel (Als je op een moeilijke locatie een winkeloverval doet, geef de politie dan ook echt wel tijd.)

Het hostagen van de NPC in de winkel is niet toegestaan.


Artikel 31 – Bankovervallen

Categorie 1

Het is niet toegestaan om direct na een Bank / Juwelier overval weg te rijden, een onderhandeling met Politie is altijd verplicht

Het hostagen van de NPC in de bank is verboden.

Artikel 32 – ATM overvallen

Informatieve regel

Het is toegestaan om direct na een ATM overval weg te rijden.

Artikel 33 – Doodverklaring

Categorie 1

Er zijn 2 mensen die in beslissing staan van een doodverklaring.
1. Een ambulance in dienst
2. De persoon van wie het karakter is.

Hoe kan er een doodverklaring worden gedaan?

Een ambulancier maakt een doodverklaring op

De persoon van wie het karakter is, verwijderd zijn karakter(na melding bij STAFF)

Opgelet!

Wanneer je zelf kiest voor een doodverklaring kan je al je spullen verliezen!
Wanneer een ambulancier je doodverklaard kan dit vallen onder NLR

Artikel 34 – Lijken meenemen

Categorie 1

Lijken worden meegenomen, akkoord. Dit is namelijk gewoon RP.
Wanneer het echter gaat om een scenario waarbij er een ambulance in dienst is en aanwezig ter plaatse, dan is het de bedoeling dat je de persoon niet meer mee neemt.
Dit zorgt ervoor dat Ambulance ook iets meer te doen heeft dan bij het ziekenhuis blijven staan!


Artikel 35 – Foute Humor

Categorie 1 – 3

Racistisch(e) -opmerkingen, -gedrag, -grappen, -uitingen en dingen die hier mee geassocieerd kunnen worden.

Discriminerend(e) -opmerkingen, -gedrag, -grappen, -uitingen en dingen die hier mee geassocieerd kunnen worden.

Ongepast(e) -opmerkingen, -gedrag, -grappen, -uitingen en dingen die hier mee geassocieerd kunnen worden.

(Ongepast is iets wat kan beslist worden door de staff die op dat moment deelneemt aan het gesprek)

Artikel 36 – Overheidsgerief

Categorie 1

De volgende uitrusting van de hulpdiensten mag niet doorverkocht, gekocht en/of gestolen worden:

 • Een vuurwapen van een agent
 • Het stroomstootwapen van een agent
 • Een wapenstok van een agent
 • Handboeien van een agent
 • De porto van een agent
 • Alle uitrustingen die horen bij de bovenvermelde items.


Artikel 37 – Terms Of Service van Streamplatformen

Categorie 5

Wie een regel overtreed of een actie uitvoert waardoor een (Twitch) Streamer een ban krijgt op diens kanaal. Dan zal jij hier ook op worden bestraft zodra bewezen dat jij effectief de oorzaak bent. 

Notitie:
Voor de streamers onder ons.
Indien er mensen vanuit onze discord bepaalde zaken komen verstoren of over de grens gaan in de streamchat, gelieve dit dan ook aan te geven en daarnaast ook op te treden naar wens in eigen chats.

Artikel 38 – Overheidsvoertuigen

Categorie 1

Wie een overheidsvoertuig wil stelen zal een deftig RP scenario moeten opstellen om zo de auto te bemachtigen.

D.w.z. dat een overheidsvoertuig dat ergens aan de kant van de weg staat, niet zomaar lockpicked mag worden om zo op een makkelijke manier de auto te verkrijgen.

Artikel 39 – Safezones

Categorie 2

Het is niet toegestaan om wapens te trekken in een safezone.

Safezones zijn herkenbaar aan het groene bord bij de ingang en geldt voor het gebouw en 50m rondom het betreffende gebouw.

Een safezone binnenlopen om rp te vermijden is niet toegestaan.

Indien er een RP scenario in de safezone beland, mag dit hier enkel nog beëindigt worden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: Het ziekenhuis, Magda’s Diner en Benny’s.

Artikel 40 – Cheats

Categorie 7

Het gebruik maken van hulpmiddelen van partijen om een voordeel in het scenario te krijgen, denk aan Combat Packs, hack clients, externe programma’s en andere dergelijke zijn niet toegestaan.

Artikel 41 – Staffmembers

Categorie wordt bekeken per situatie

Staffleden zijn tijdens hun staffdiensten verkleed als ‘Meneer Smiley’ te zien op de foto hierboven.

Weet dat deze mensen op het moment van aanwezigheid niet daar zijn voor een RolePlay aan te gaan. Ze zijn bezig met staffzaken en hebben het waarschijnlijk af en toe druk.

Wij vragen dan ook om geen RolePlay aan te gaan met deze mensen zonder aanleiding vanuit ‘Meneer Smiley’ zelf.

Indien je een RolePlay aangaat met deze persoon terwijl daar geen aanleiding van is, dan is het simpel. Dan gaan wij hier een sanctie voor geven.

Uitzonderingen

Aangezien een onbetrokken staff-lid altijd het laatste woord heeft, heeft deze ook de machtiging om de minimum straf te verhogen of verlagen mits toestemming. Natuurlijk moet er ten allen tijden ook rekening gehouden worden met de hiërarchie binnen het staff-team.

Bijvoorbeeld: Voor een straf geldt categorie 1, dan kan een onbetrokken staff-lid – indien nodig met een deftige motivatie – de beslissing nemen om een categorie te verzwaren.

Indien hier misbruik van wordt gemaakt dient u dit ook te melden.